mandala tekenen en kleuren

MANDALA'S maken/kleuren

Ga mee op reis naar je kleurrijke binnenwereld en ontdek de helende werking van het maken en inkleuren van mandala's. Je gaat aan de slag met de kleuren die je intuïtief kiest met of zonder de kleurige flessen van Aura-Soma.
De mandala is een startpunt tot bewustwording. Als vanzelf wordt jouw verborgen kennis zichtbaar. Al kleurend ontdek je jouw talenten wanneer herinneringen naar boven komen.
 
Creatief tekenen en kleuren werkt bevrijdend en geeft inzicht. Levenslust en inspiratie gaan stromen. Wanneer creativiteit wordt geactiveerd, ontstaat er een heldere kijk op het leven. Oude patronen worden doorbroken en er komt ruimte voor vernieuwing. Vaak is het moeilijk om emoties te verwoorden. Ik werk met kleur, kleur is bij uitstek de taal van onze emoties. Met creatief tekenen worden innerlijke processen spelenderwijs zichtbaar gemaakt.
 
Bij tekenen, krijg ik regelmatig te horen "maar ik kan helemaal niet tekenen...". Dit komt vaak voort uit negatieve ervaringen van vroeger (opmerkingen van ouders, docenten, medeleerlingen). De gedachte dat er een speciale prestatie moet worden neergezet, kan remmend werken op het creatieve proces. Het gaat echter niet om het resultaat, maar om het proces zelf. Meestal ontstaat er een onverwachte tekening en je zult zien dat je zelf nog het meest verrast bent over het resultaat en het effect ervan!
 
Samen kleuren motiveert om aan de slag te gaan, bij voldoende belangstelling organiseer ik kleurtafels!