Achtergrondinformatie Usui Reiki

De naam Usui Reiki Ryōhō betekent letterlijk: Usui Universele Energie Heelwordingsmethode en omvat de spirituele leer van de Japanner Mikao Usui (1922). Het Usui Reiki Systeem is van oorsprong ontworpen om contact te maken met en af te stemmen op de Universele Bron van liefde, licht en harmonie, totdat je je realiseert dat je het zelf bent en altijd bent geweest. Deze leer kwam later ook naar het Westen toe. Gaandeweg bleek dat met iedere stap die deze leer naar het Westen had gemaakt er elementen waren aangepast of weggelaten. Er bleken grote verschillen te zijn ontstaan tussen het populaire Westerse systeem en de oorspronkelijke spirituele leer. Het accent wordt in het Westen voornamelijk gelegd op de helingsmethode.
Usui Reiki Ryōhō focust echter meer op innerlijke harmonie en spirituele groei. Doordat je dichter bij jezelf komt en meer vanuit je gevoel leert handelen, is (zelf)heling daar een neveneffect van.